Category: multimedia application

::ลิงค์ผู้สนับสนุนใจดีช่วยคลิ๊กเข้าไปดูหน่อยนะครับ ^__^ ::: แบตเตอรี่รถยนต์

Animated GIF Player โปรแกรมเล่นไฟล์ GIF animation สำหรับ Android

Animated GIF Player  ฟรีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ภาพเคลื่อนไหว GIF animation สำหรับระบบปฏิบัติการ Android โดย app ตัวนี้จะมีควาามสามารถในการค้นหาไฟล์ Gif มาให้เราดูเล่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือให้เราสามารถ Browse จากโฟลเดอร์ในเครื่องเราก็ได้ การทำง Read more